RDW Terugroepregister details voor MGP160259Totaal

284

Gereed

0

Gereed in %

0,0 %

Openstaand

284

Totaal wereldwijd

15.268

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP160259
Referentiecode distributeur:
4390191
Distributeur:
Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
15.268
Totaal terugroepactie Nederland:
308
Datum aankondiging producent:
31-05-2016
Meldingsdatum bij RDW:
01-07-2016
Publicatiedatum RDW:
01-07-2016
Datum eigenaren geinformeerd:
01-08-2016
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Omschrijving defect:
Het remvloeistofreservoir is mogelijk foutief gemonteerd. Hierdoor kan het reservoir losraken en de remvloeistof uit het reservoir stromen.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze het remvloeistofreservoir controleren en zo nodig correct monteren.
Materiele gevolgen:
Indien het remvloeistofreservoir gedeeltelijk of volledig leegloopt kan de remwerking geheel of gedeeltelijk uitvallen.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz V

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
00800-37777777
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief