RDW Terugroepregister details voor MGP160416Totaal

145

Gereed

94

Gereed in %

64,8 %

Openstaand

51

Totaal wereldwijd

6.837

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP160416
Referentiecode distributeur:
OTS 0C0A
Distributeur:
Renault Nederland N.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
6.837
Totaal terugroepactie Nederland:
81
Datum aankondiging producent:
30-09-2016
Meldingsdatum bij RDW:
19-10-2016
Publicatiedatum RDW:
21-10-2016
Datum eigenaren geinformeerd:
30-11-2016
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze
Omschrijving defect:
De langsbalken aan de achterzijde zijn onvoldoende sterk geconstrueerd. Hierdoor kunnen scheuren in de balken ontstaan.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de langsbalken controleren, aanpassen en zo nodig versterkingen aanbrengen.
Materiele gevolgen:
Indien de chassisbalken scheuren kan het chassis doorzakken waardoor de stabiliteit van de auto kan afnemen, bijgeluid kunnen ontstaan of de auto kan stranden.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

Renault Master IIi

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
0800-0303
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief